Vieta Komanda (2) Reitingas Grupė Turas 1 Turas 2 Turas 3 Turas 4 Turas 5 Turas 6 Iš viso
0Žinių Bagažas (KUP)37 D
0
0
0
0
0
0
0
0Balkono Draugai (KUP)55 E
0
0
0
0
0
0
0